COH 1:1フォーマット

型番 イメージサイズ
W×H(mm)
質量
(kg)
最大高さ
(mm)
ホワイト ビーズ
COH-1515 1500×1500 8.0 2500
COH-1818 1800×1800 8.5 2800
COH-2020 2000×2000 11.5 3200 -